Tietosuojaseloste

Seloste sisältää Keski-Kymen erityiskalastusalueen

  • internetsivustojen käyttöehdot
  • selosteet asiakas- ja markkinointirekistereistä.

Keski-Kymen erityiskalastusalue noudattaa menettelytapoja ja prosesseja, joilla suojataan henkilötietoja tietosuojalainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Tämä tietosuojaseloste sisältää tietojen keräämisen perusteet ja sen mihin kerättyjä tietoja käytetään.

Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta, jotta internetsivuston käyttäjät ja markkinointirekisterin henkilöt ovat aina tietoisia, miten heidän tietojaan käsitellään. Voimassa oleva tietosuojaseloste on saatavilla aina internetsivustoltamme.

INTERNETSIVUSTON KÄYTTÖEHDOT

YLEISTÄ

Keski-Kymen erityiskalastusalue sitoutuu suojaamaan vierailijoiden yksityisyyden tarjoamallaan internetsivustolla ja siihen liittyvillä keskustelufoorumeilla sekä tietokannoissa. Tämä käyttöehtosopimus on voimassa meidän ja palvelun käyttäjän välillä. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja, älä käytä Sivustoa. Käyttäessäsi Sivustoa, hyväksyt tämän käyttöehtosopimuksen sisällön ja sitoudut sitä noudattamaan.

MUU KUIN HENKILÖTIETO

Voimme kerätä käyttäjiltä muuta kuin henkilötiedoksi luokiteltavaa tietoa useilla eri tavoilla. Tämä tieto on tarpeellista Sivuston käytön seurannan kannalta ja käytämme tietoa parantaaksemme Sivustoa.

HENKILÖTIETO

Keräämme ja käsittelemme tiettyjä Sivuston käyttäjien henkilötietoja ja muita tietoja, jotka Käyttäjä on itse toimittanut erilaisilla yhteydenottopyyntölomakkeilla sivustomme kautta tai sähköpostilla.

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn kautta saatamme myös lähettää Käyttäjälle kohdennettuja markkinointi- tai informaatioviestejä. Mikäli käyttäjä ei hyväksy tietojensa edellä kuvattua käyttöä, hän voi estää tietojensa käyttämisen lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen info@keski-kymenerityiskalastusalue.fi tai muuttamalla tai poistamalla tietonsa markkinointiviestien yhteydessä olevien linkkien kautta.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä ja käyttäjän oikeudesta katso alempana markkinointi- ja asiakasrekisteri.

TIETOJEN LUOVUTUS

Voimme toimittaa kolmansille osapuolille tilastoja sisältäen käyttö- ja käyttäjätietoja sekä muita kuin henkilötietoja, mutta nämä tilastot eivät sisällä tunnistetietoja.

TURVALLISUUS

Sivusto on suojattu teknisin ja organisatorisin keinoin. Sivuston tiedot tallennetaan palvelimille ja järjestelmiin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Pääsy henkilötietoihin myönnetään vain, jos se on tietojen käsittelyn kannalta välttämätöntä. Kaikki henkilötietojen käsittelijät ovat vaitiolovelvollisia.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Käytämme myös evästeitä ja muita samankaltaisia teknologioita verkkosivuillamme. Lue lisää evästeiden käytöstä.

HYVÄKSYNNÄT

Käyttäjän toimittaessa henkilötietojaan Sivuston kautta, käyttäjä on antanut meille ja/tai kolmannelle osapuolelle oikeuden käyttää tietoja kyseisellä sivustolla kuvatun mukaisesti. Sivustolla annettu hyväksyntä koskee ainoastaan Sivustolle tallennettua käyttäjätietoa. Mikäli käyttäjä on toimittanut tiedot meille muutoin kuin Sivuston kautta, kyseisten tietojen käyttöön ei vaikuta Sivustolla annettuun hyväksyntään.

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU/ETA:N ULKOPUOLELLE

Voimme siirtää henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle silloin, kun toimeksiantoa hoitava yhteistyökumppanimme on sijoittautunut näiden alueiden ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön, kuten EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016), mukaisesti.

Esimerkiksi, meille markkinointia tai yhteystietolomakkeita toteuttava palveluntarjoaja voi siirtää henkilötietoja Yhdysvaltoihin palvelun tuottamisen yhteydessä. Tässä tapauksessa henkilötietojen asianmukaiset suojatoimet on toteutettu siten, että palveluntarjoaja on sitoutunut Yhdysvaltojen ja EU:n väliseen ns. Privacy Shield – järjestelyyn.

Lue Privacy Shield järjestelystä täältä https://www.privacyshield.gov/welcome.

MUUT SIVUSTOT

Sivustomme voi sisältää linkkejä muille sivustoille. Emme ole vastuussa muiden sivustojen tietosuojakäytännöistä. Suosittelemme käyttäjää tarkistamaan käyttämiensä sivustojen tietosuojaselosteet.

Markkinointi- ja asiakasrekisterit

REKISTERIENPITÄJÄ JA REKISTERIT

Rekisterienpitäjä

Keski-Kymen kalastuskohdeyhdistys ry, Y-tunnus 2165802-0

c/o Kymen Tili&Tie Venehkorventie 30, 46930 HURUKSELA

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Tietosuojavastaava: Heimo Einola, info@keski-kymenerityiskalastusalue.fi

REKISTEREIHIN TALLENNETUT TIEDOT

Rekisterit sisältävät tietoja, jotka ovat joko yksityishenkilön tietoja tai koskevat rekisteröidyn roolia yrityksessä, yhteisössä tai julkisessa tehtävässä sekä muita rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja. Näitä voivat olla muun muassa yrityksen perustiedot sekä yrityksen päättäjien ja avainhenkilöiden nimet ja yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Markkinointirekisteriin tiedot tallennetaan julkisten internetsivujemme kautta saapuneista saalisilmoituslomakkeista tai mahdollisten tuotteiden tilauksista. Lisäksi henkilötietoja voidaan saada myös muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa. Tällaisia ovat mm. markkinointi- ja messutapahtumat tai julkiset lähteet kuten kaupparekisteri.

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta tällöin emme mahdollisesti pysty tarjoamaan sinulle palveluamme.

Keski-Kymen erityiskalastusalueen henkilökunnan käyttöoikeustiedot välittyvät markkinointirekisteriin ohjelmistojen käyttäjähallinnan kautta.

Säilyttäminen

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista rekistereissä määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen ajan. Henkilötietoja voidaan säilyttää tarpeellisilta osin myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen soveltuvan lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa. Voimme esimerkiksi säilyttää henkilötietoja tarpeellisilta osin noudattaaksemme antamaasi suoramarkkinointikieltoa.

Henkilötiedot poistetaan, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen lain tai kummankaan osapuolen oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi.

REKISTERIEN KÄYTTÖTARKOITUS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen toimintamme harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

Myynti ja markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme esimerkiksi uusista tuotteista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita tuotteita tai palveluita. Voimme käsitellä sinun henkilötietojasi myös markkinointitutkimuksia ja asiakaskyselyitä varten. Henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja myös huolehtiaksemme verkkosivuston tietoturvasta ja verkkosivun laadun parantamiseksi. Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön toimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun varmistaa tuotteemme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot tuotteen kehittämiseen ja toimintamme johtamiseen.

Muut tarkoitukset, joihin olet suostunut

Käsittelemme henkilötietojasi myös muihin tarkoituksiin, mikäli olet antanut suostumuksesi tällaiseen käsittelyyn.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle lukuun ottamatta viranomaisen esittämää oikeudellista tietopyyntöä.

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖ JA SUOJAAMISEN YLEISET PERIAATTEET

Henkilöidemme käyttöoikeuksien hallinta tapahtuu roolipohjaisella käyttäjänhallintaprosessilla, jossa kullekin annetaan vain hänen tehtäväänsä ja toimenkuvaansa kuuluvat käyttöoikeudet.

Alihankkijoitamme

Analyysityökalut: Googlen Tag Manager ja Google Analyticskatso tietojen turvaaminen

Markkinoinnissa ja tiedotuksessa voimme käyttää sosiaalisen median palveluita, Googlen sekä Facebook & Instagramin palveluja.

Lupien maksutapahtumat ovat ulkoisilla sivustoilla, joilla ei ole teknistä yhteyttä sivustoomme. Joten maksutapahtumista ei välity mitään tietoa järjestelmäämme.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaan markkinointi- ja asiakasrekisterit sisältävät henkilötietoja, jotka muodostavat henkilörekisterin. Tähän liittyen rekisteröidyillä henkilöllä on tietojaan koskevia säädettyjä ja lakiin kirjattuja oikeuksia.

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, tai joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella, sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen käsittele henkilötietoja, ellei käsittelyyn ole olemassa muuta oikeusperustetta.

Voit käyttää oikeuksiasi lähettämällä pyynnön meille osoitteeseen info@keski-kymenerityskalastusalue.fi tai voit muuttaa tai poistaa tietosi markkinointirekisteristä aina saatuasi sähköpostiviesti. Tällaisissa viesteissä on aina mukana linkit muutos- ja poistotoimiin.

TIETOTURVA

Toteutamme tarkoituksenmukaiset toimenpiteet (mukaan lukien fyysiset, digitaaliset ja hallinnolliset toimet) henkilötietojen suojaamiseksi häviämiseltä, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja luvattomalta pääsyltä tai luovuttamiselta. Tämän takia henkilötietoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka tarvitsevat niitä työtehtäviensä hoitamiseksi.

YHTEYDENOTOT

Voit kysyä tästä Selosteesta tai henkilötietojesi käsittelystä ottamalla meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteella info@keski-kymenerityiskalastusalue.fi

Scroll to Top